قیمت کابینت چوبی ترمو

آیا می دانید کابینت چوبی ترمو چه نوع محصولاتی هستند؟ آیا از قیمت این نوع از چوب ها در ساخت کابینت های با دوام اطلاعاتی در دست دارید؟
ترمو کردن چوب یا همان ترمووود پدیده ای است که در آن با استفاده از حرارت بدون حضور اکسیژن معمولاً حرارت های زیر ۱۸۰ درجه انجام می شود. با این روش چوب قابلیتاستفاده چندین برابر چوب معمولی خواهد داشت. بالطبع کابینت های ساخته شده از این مدل چوب ها بواسطه انجام فرایند مقاوم سازی، بیشتر از انواع معمولی خواهد بود.